สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน

Thungfon District Agriculrtral Extenteion Office

    ผีเสื้อผีเสื้อ     ทุ่งฝนแดนอีสาน คู่บ้านวัดโพธิ์ศรีทุ่ง  นุ่งผ้าหมี่ขิด   ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทองคำ  งามล้ำธรรมชาติหนองแล้ง .  ผีเสื้อผีเสื้อ
     


นายเสน่ห์   รัตนาภรณ์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี

 

นายจุฬาลักษ์ มณีจันทร์
เกษตรอำเภอทุ่งฝน
โทร.081-2824862


เมนูหลัก
โครงการและภารกิจ

สถิติด้านการเกษตร ปี 2557
1. ข้าว พืชไร่ พืชผักฯ
2. ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ประวัติอำเภอ
ข้อมูลอำเภอ
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน
ปฏิทินปฏิบัติงานตามระบบ สสก. ปี 57
KM สำนักงานเกษตรอำเภอ
แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ
กองการเจ้าหน้าที่
DOAE KM การจัดการความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร ( ICT )
ชมถ่ายทอดสดการประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

 
 
 

TV ON LINE

 

 

 

 

 เพลง One Moment In Time
(Grammy Awards Live)

 

- สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน แจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี 2557-2558 และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2557 ติดต่อสอบถามข้อมูลที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
 
 
 
 

 


เกษตรอำเภอทุ่งฝน ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ในวันที่ 4 ส.ค..2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จัดอบรมสาธิต วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ สำนักงานเกษตรอำเภอฯ วันที่ 8 ส.ค. 57
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝนออกตรวจแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ ม.3 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 15 ส.ค. 2557

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน ออกตรวจแปลงปลูกผัก ณ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ต.นาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี ในวันที่ 14 ส.ค. 2557

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จัดอบรมการเลี้ยงปลาดุก ณ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง ต.นาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี ในวันที่ 15 ส.ค. 2557

อำเภอทุ่งฝนออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 18 ส.ค. 57 ณ ศาลากลางบ้าน ม. 11 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จัดอบรมผู้นำเกษตรกรเรื่องโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 57/58 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 19 ส.ค. 2557
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝนออกตรวจแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ ม.5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 20 ส.ค. 2557

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จัดอบรม อกม. สู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 21 ส.ค. 2557

 

 

เคล็ดลับ "ล้างเห็ด" สะอาดทันใจ
สารสกัดกระเทียมฆ่า อะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
"กับดักไล่ยุง-แมลงร้าย จากตะไคร้หอม
พริกป่าพรุปลูกปาล์มสำเร็จ
หนุน "เลี้ยงหมูดำ" ...ช่วยฟื้นฟูอาชีพ เสริมรายได้
แนะปลูกพืชสมุนไพร "เร่วหอม" ตลาดต่างประเทศต้องการสูง
ฟื้นฟูสวนยางหลังน้ำท่วม
วิธีพิชิตสิว และรอยด่างดำบนใบหน้า
 


::: พยากรณ์อากาศ :::

::: ราคาน้ำมันวันนี้ :::

::: ผลสลากกินแบ่ง ::

 

 

 

 

 

 

     สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน    อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  41310      โทร.0-4226-9120, 093-324-3505

Email ; tungfon.udonthani@doae.go.th
Email ; tungfon-ud@hotmail.com

 

webmaster: manasanan20@hotmail.com (มนัสนันท์  นาดี)

Monday, 25.08.2014 11:47 AM