สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน

Thungfon District Agriculrtral Extenteion Office

    ผีเสื้อผีเสื้อ     ทุ่งฝนแดนอีสาน คู่บ้านวัดโพธิ์ศรีทุ่ง  นุ่งผ้าหมี่ขิด   ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทองคำ  งามล้ำธรรมชาติหนองแล้ง .  ผีเสื้อผีเสื้อ
 

 

 

 

 


นายเสน่ห์   รัตนาภรณ์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี

 

นายจุฬาลักษ์ มณีจันทร์
เกษตรอำเภอทุ่งฝน
โทร.081-2624862


เมนูหลัก
โครงการและภารกิจ

สถิติด้านการเกษตร ปี 2558
1. ข้าว พืชไร่ พืชผักฯ
2. ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ประวัติอำเภอ
ข้อมูลอำเภอ
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน
ปฏิทินปฏิบัติงานตามระบบ สสก. ปี 58
KM สำนักงานเกษตรอำเภอ
แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ
กองการเจ้าหน้าที่
DOAE KM การจัดการความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร ( ICT )
ชมถ่ายทอดสดการประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

 
 
 

TV ON LINE

 

 

 

 

 เพลง One Moment In Time
(Grammy Awards Live)

 

 

- สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน แจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 
 
 
 

 


นายจุฬาลักษ์ มณีจันทร์ เกษตรอำเภอทุ่งฝน ร่วมประชุมประจำเดือน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมอำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน ออกตรวจเยี่ยมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โครงการย่อย ส่งเสริมและการใช้สารชีวภัณฑ์ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ม. 1 ต.ทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี วันที่ 3 มิถุนายน 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน ออกตรวจเยี่ยมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โครงการย่อยแปลงขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ม. 11 ต.ทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี วันที่ 4 มิถุนายน 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน ออกตรวจเยี่ยมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โครงการย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ม. 8 ต.ทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี วันที่ 5 มิถุนายน 2558

นายสมบัติ ดินทมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน นำทีม นิเทศตรวจเยี่ยมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โครงการย่อย ธนาคารอาหารสัตว์ ม. 2 ต.นาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี วันที่ 10 มิถุนายน 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน ออกตรวจเยี่ยมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โครงการย่อยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน ม. 6 ต.ทุ่งใหญ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี วันที่ 11 มิถุนายน 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน ออกตรวจเยี่ยมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โครงการย่อย ส่งเสริมและการใช้สารชีวภัณฑ์ ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ม. 2 ต.นาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี วันที่ 16 มิถุนายน 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน ออกตรวจเยี่ยมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โครงการย่อย ศูนย์เพาะและขยายพันธุ์พืชชุมชน ม.2 ต.นาทม อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี วันที่ 17 มิถุนายน 2558

 

 

เคล็ดลับ "ล้างเห็ด" สะอาดทันใจ
สารสกัดกระเทียมฆ่า อะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
"กับดักไล่ยุง-แมลงร้าย จากตะไคร้หอม
พริกป่าพรุปลูกปาล์มสำเร็จ
หนุน "เลี้ยงหมูดำ" ...ช่วยฟื้นฟูอาชีพ เสริมรายได้
แนะปลูกพืชสมุนไพร "เร่วหอม" ตลาดต่างประเทศต้องการสูง
ฟื้นฟูสวนยางหลังน้ำท่วม
วิธีพิชิตสิว และรอยด่างดำบนใบหน้า
 


 

 

 

::: พยากรณ์อากาศ :::

::: ราคาน้ำมันวันนี้ :::

::: ผลสลากกินแบ่ง ::

 

 

     สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน    อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  41310      โทร.0-4226-9120, 093-324-3505

Email ; thungfon@doae.go.th
Email ; tungfon-ud@hotmail.com
tungfon07@gmail.com

 

webmaster: manasanan20@hotmail.com (มนัสนันท์  นาดี)

Wednesday, 24.06.2015 11:29 AM