สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน

Thungfon District Agriculrtral Extenteion Office

    ผีเสื้อผีเสื้อ     ทุ่งฝนแดนอีสาน คู่บ้านวัดโพธิ์ศรีทุ่ง  นุ่งผ้าหมี่ขิด   ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทองคำ  งามล้ำธรรมชาติหนองแล้ง .  ผีเสื้อผีเสื้อ
 

 

 

 

 


นายเสน่ห์   รัตนาภรณ์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี

 

นายจุฬาลักษ์ มณีจันทร์
เกษตรอำเภอทุ่งฝน
โทร.081-2624862


เมนูหลัก
โครงการและภารกิจ

สถิติด้านการเกษตร ปี 2557
1. ข้าว พืชไร่ พืชผักฯ
2. ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ประวัติอำเภอ
ข้อมูลอำเภอ
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน
ปฏิทินปฏิบัติงานตามระบบ สสก. ปี 58
KM สำนักงานเกษตรอำเภอ
แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ
กองการเจ้าหน้าที่
DOAE KM การจัดการความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร ( ICT )
ชมถ่ายทอดสดการประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

 
 
 

TV ON LINE

 

 

 

 

 เพลง One Moment In Time
(Grammy Awards Live)

 

 

- สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน แจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี 2557-2558 และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 
 
 
 

 


นายจุฬาลักษ์ มณีจันทร์ เกษตรอำเภอทุ่งฝน ร่วมประชุมประจำเดือน ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี

อำเภอทุ่งฝนจัดงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ม. 3 ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน วันที่ 6 มีนาคม 2558
สำนักงาน เกษตรอำเภอทุ่งฝนชี้แจงผู้นำเกษตรกรเรื่องการปลูกพืชไร่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี ในวันที่ 11 มีนาคม 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝนจัดอบรมส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภาพเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช ม.3 ต.ทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี ในวันที่ 12 มีนาคม 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝนจัดอบรมส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภาพเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ ศาลากลาง ม.2 ต.นาทม อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี ในวันที่ 17 มีนาคม 2558

นายจุฬาลักษ์ มณีจันทร์ เกษตรอำเภอทุ่งฝน ให้ข้อมูลแก่ผู้นำเกษตรกรเรื่องแนวทางการดำเนินการการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี ในวันที่ 18 มีนาคม 2558

นายจุฬาลักษ์ มณีจันทร์ เกษตรอำเภอทุ่งฝน ออกเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ม.3 ต.ทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี ในวันที่ 19 มีนาคม 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี จัดงานประชุมคณะกรรมการโรงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภับแล้ง วันที่ 20 มีนาคม 2558 ณห้องประชุมที่ว่าการ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

เคล็ดลับ "ล้างเห็ด" สะอาดทันใจ
สารสกัดกระเทียมฆ่า อะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
"กับดักไล่ยุง-แมลงร้าย จากตะไคร้หอม
พริกป่าพรุปลูกปาล์มสำเร็จ
หนุน "เลี้ยงหมูดำ" ...ช่วยฟื้นฟูอาชีพ เสริมรายได้
แนะปลูกพืชสมุนไพร "เร่วหอม" ตลาดต่างประเทศต้องการสูง
ฟื้นฟูสวนยางหลังน้ำท่วม
วิธีพิชิตสิว และรอยด่างดำบนใบหน้า
 


 

 

 

::: พยากรณ์อากาศ :::

::: ราคาน้ำมันวันนี้ :::

::: ผลสลากกินแบ่ง ::

 

 

     สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน    อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  41310      โทร.0-4226-9120, 093-324-3505

Email ; thungfon@doae.go.th
Email ; tungfon-ud@hotmail.com
tungfon07@gmail.com

 

webmaster: manasanan20@hotmail.com (มนัสนันท์  นาดี)

Monday, 23.03.2015 1:04 PM