สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน

Thungfon District Agriculrtral Extenteion Office

    ผีเสื้อผีเสื้อ     ทุ่งฝนแดนอีสาน คู่บ้านวัดโพธิ์ศรีทุ่ง  นุ่งผ้าหมี่ขิด   ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทองคำ  งามล้ำธรรมชาติหนองแล้ง .  ผีเสื้อผีเสื้อ
 

 

 

 

 


นายเสน่ห์   รัตนาภรณ์
เกษตรจังหวัดอุดรธานี

 

นายจุฬาลักษ์ มณีจันทร์
เกษตรอำเภอทุ่งฝน
โทร.081-2624862


เมนูหลัก
โครงการและภารกิจ

สถิติด้านการเกษตร ปี 2557
1. ข้าว พืชไร่ พืชผักฯ
2. ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ประวัติอำเภอ
ข้อมูลอำเภอ
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน
ปฏิทินปฏิบัติงานตามระบบ สสก. ปี 58
KM สำนักงานเกษตรอำเภอ
แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ
กองการเจ้าหน้าที่
DOAE KM การจัดการความรู้
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร ( ICT )
ชมถ่ายทอดสดการประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

 
 
 

TV ON LINE

 

 

 

 

 เพลง One Moment In Time
(Grammy Awards Live)

 

ประกาศ เรื่องการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2558 ในช่วงวันที่ 1-30 มกราคม ของทุกปี ติดต่อสอบถามข้อมูลที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2558

- สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน แจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี 2557-2558 และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 
 
 
 

 


นายจุฬาลักษ์ มณีจันทร์ เกษตรอำเภอทุ่งฝน ให้คำแนะนำเรื่องการปลูกหญ้าเนเปีย เพื่อการค้า ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝนให้จัดอบรมให้คำปรึกษาเกษตรกรเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน ม. 3 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน วันที่ 5 ก.พ.2558
นายจุฬาลักษ์ มณีจันทร เกษตรอำเภอทุ่งฝนให้บริการเกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี ในวันที่ 6 ก.พ. 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝนออกแปลงเกษตรกรผู้ปลูกถั่วฝักยาว ม.5 ต.นาทม อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี ในวันที่ 10 ก.พ. 2558

อำเภอทุ่งฝนจัดงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลากลาง ม. 3 ต.นาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี ในวันที่ 12 ก.พ. 2558

นายจุฬาลักษ์ มณีจันทร์ เกษตรอำเภอทุ่งฝน ให้ข้อมูลแก่ผู้นำเกษตรกรเรื่องแนวทางการดำเนินการการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี ในวันที่ 19 ก.พ. 2558

อำเภอทุ่งฝนจัดงานกีฬาสานสามัคคี อำเภอทุ่งฝน จ.อุดรธานี ในวันที่ 20-21 ก.พ. 2558

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี จัดงานประชุมคณะกรรมการ ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลาประชาคม ม. 5 ต.นาทม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

เคล็ดลับ "ล้างเห็ด" สะอาดทันใจ
สารสกัดกระเทียมฆ่า อะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
"กับดักไล่ยุง-แมลงร้าย จากตะไคร้หอม
พริกป่าพรุปลูกปาล์มสำเร็จ
หนุน "เลี้ยงหมูดำ" ...ช่วยฟื้นฟูอาชีพ เสริมรายได้
แนะปลูกพืชสมุนไพร "เร่วหอม" ตลาดต่างประเทศต้องการสูง
ฟื้นฟูสวนยางหลังน้ำท่วม
วิธีพิชิตสิว และรอยด่างดำบนใบหน้า
 


 

 

 

::: พยากรณ์อากาศ :::

::: ราคาน้ำมันวันนี้ :::

::: ผลสลากกินแบ่ง ::

 

 

     สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน    อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี  41310      โทร.0-4226-9120, 093-324-3505

Email ; thungfon@doae.go.th
Email ; tungfon-ud@hotmail.com
tungfon07@gmail.com

 

webmaster: manasanan20@hotmail.com (มนัสนันท์  นาดี)

Tuesday, 24.02.2015 10:49 AM