ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

          ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการและพนักงานสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน

                  ยินดีต้อนรับเช้าสู่เวปไซด์

                         webmaster:  (มนัสนันท์  นาดี)   manasanan20@gmail.com